Thềm Thang Tịnh Độ

Thêm Thang Tịnh Độ là video pháp có thời lượng 1 giờ 41 phút do Thầy PHƯỚC TIẾN giảng tại Chùa TRÂN BỬU , Xã TAM THÁI , Huyện PHÚ NINH , Tỉnh QUẢNG NAM …vào ngày 17/12/13 tức ngày 15/11 Quý Tỵ ……Tịnh độ là cảnh giới an lạc không có phiền não, khổ đau. Kinh điển thường nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau như Thanh Tịnh quốc độ, Thanh Tịnh Phật sát, Tịnh quốc, Tịnh thế giới hoặc là Phật quốc. Đó là trụ xứ của chư Phật chư Bồ Tát tiếp độ và giáo hóa chúng sanh. Tùy theo công đức và nguyện lực đối với mọi thành phần căn cơ của chúng sanh mà mỗi vị Phật có mỗi cõi nước khác nhau. Đó là phương tiện giáo hóa của tất cả chư Phật, có nghĩa rằng ngoài thế giới mà chúng ta đang sống còn có vô số thế giới khác….rất hay

Thầy PHƯỚC TIẾN

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.