Ích Lợi Của Việc Tham Dự Các Buổi Pháp Thoại

Từ lâu tôi vẫn lo trú vào cái tháp ngà của mình đê tự học Phật pháp như cách học lối Đại học ngày xưa vì nghĩ rằng mình có kiến thức ác lại thời đại tân tiến này nhờ công nghệ vi tính thì sẽ biết được tất cả những gì tinh tuý của Đạo Phật qua các băng pháp thoại và các bài viết của bậc tiền bối, tuần lễ vừa qua nhờ tham dự các buổi pháp thoại trực tiếp tôi thật sự nhận ra hai điều quan trọng nhất mà mình đã mắc phải và quyết sẽ cố sửa sai lại để hoàn thiện hơn.

Điều thứ nhất là tôi nhận ra được mình thuộc vào hạng người rất tầm thường trong mức độ tu tập tuy khả năng tâm linh có thể vươn tới xa hơn hầu giúp đở người thân bạn hữu chung quanh để cải thiện con người của mình trong nếp sống gia đình và xã hội.

Theo Ngài Atisha tất cả mọi người trong thế gian đều nằm trong ba hạng (thấp kém – trung bình tầm thương – thù thắng) và để chỉ ra những chỗ khác nhau này tưởng cũng cần ghi nhận như sau:

• Hạng người thấp kém chỉ mong tìm đủ mọi cách để theo đuổi lạc thú trong sinh tử và chỉ lo nghĩ cho bản thân mình.

• Hạng tầm thường trung bình thì mặc dầu không ham lạc thú cuộc đời và tránh xa những hành vi tội lỗi nhưng vẫn còn tự lợi vì chỉ mong cho mình được an vui mà thôi.

• Hạng người thù thắng rất khó gặp vì đó là những bậc chân nhân Bồ tát hiện đời chỉ mong sao có thể giúp đở cho người khác vì Tâm họ luôn luôn nghĩ đến nỗi khổ của chúng sinh (trích từ đèn soi nẽo giác).

Điều thứ hai là nhờ đi nghe pháp thoại trực tiếp mình sẽ nhận được những từ điện của giảng sư chân chính và học hỏi thái độ tiếp cận của quần chúng với giáp pháp của Như Lai… thuộc về thừa nào trong Ngũ thừa phật giáo (Nhân thừa – Thiên thừa – Thanh văn thừa – Duyên giác thừa – Bồ tát thừa) và chưa thể nào nói đề cập đến Phật Tánh, Tánh Không… dù nhiều nơi vẫn đọc kinh Pháp Hoa hằng đêm nhưng quả thật còn quá xa tầm với của nhiều người.

Do đó tôi cần phải hoà mình hơn vào những pháp thoại của nhiều giảng sư từ mọi nơi và khi tiếp xúc thân cận mình sẽ nhận ra nhiều điều rất thiếu sót của mình để thu thập.

Cũng cần nói thêm rằng Ngài Atisha là một thánh tăng của Phật giáo Tây tạng. Ngài đã để lại tất cả kinh nghiệm của mình sau khi đi khắp nơi để tham học với các bậc thầy có thân chứng và đã thấu hiểu rõ thế nào là Tầm quan trọng của Tâm Vị Tha hướng đến tất cả hữu tình, Ngài đã nỗ lực tự chuyển hoá để thành hiện thân của Đức Từ Bi.

Atisha đã dạy rằng THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHẬT CỐT TUỶ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢI THOÁT HỮU TÌNH KHỎI KHỔ ĐAU và thừa nhận rằng MỖI GIÁO LÝ THÍCH HỢP CHO MỘT GIAI ĐOẠN VÀ CHO MỘT HẠNG NGƯỜI.

Atisha cũng khẳng định rằng GIÁO LÝ CỦA ĐỨC PHẬT có GIÁ TRỊ SIÊU VIỆT qua mọi thời đại và công nhận tầm quan trọng của GIỚI, ĐỊNH, TUỆ và cần phải thực hành cả ba môn học này một cách tương hợp.

Hiện nay có quá nhiều chùa được lập lên tại hải ngoại cũng như trong nước và số lượng Phật tử đến với ngôi chùa nào đã nói lên phương tiện mà ngôi chùa ấy dùng để giáo hoá và thuần thục… lần lần khả năng tâm linh của tín đồ, đôi khi phải dùng đến những hình ảnh trong thế giới vô hình bằng cách kể những mẫu chuyên khi phải đi thuyết linh cho những oan hồn uổng tử vì do lòng đố kỵ… tham, sân, si… vì tin vào những lời đàm tiếu thị phi của thế gian mà không biết rằng còn có những việc thấy mà chưa hẳn là thấy đúng và nghe chưa hẳn là đã nghe đúng.

Có tham dự sinh hoạt của nhiều chùa mới thấy rằng chính nhờ những người thiện nguyện công quả, kẻ giúp công người giúp của đã làm tăng thêm một năng lượng cao xuất phát ra từ tâm linh một vị thân và tâm đã hoàn toàn xuất gia che chở cho những người đang rất cần lời khuyên bảo, an ủi.

Và có tham dự như thế tôi mới thấy rằng quả thật trong Sáu căn bản phiền não THAM SÂN SI MẠN NGHI TÀ KIẾN dù tu theo mức độ nhân thừa tôi vẫn còn chưa thể nào đạt tới hoàn thiện 30 % nói chi là những học thuyết cao xa mà tôi hằng ngưỡng vọng.

Theo nguyên lý “Tảng băng trôi” thì theo đó NHỮNG GÌ CON NGƯỜI THẬT SỰ NHÌN THẤY CHỈ LÀ 3 PHẦN CỦA SỰ THẬT, mà Cơ thể người là một trường tín tức chứa đầy kỳ bí huyền diệu, từng phút từng giây đều trao đổi với năng lượng và tín tức của thế giới bên ngoài. Mà những tín tức này cấu thành hiện thực mà con mắt chúng ta nhìn thấy… và do đó tôi nguyện sẽ ứng xử hài hoà với người, tuỳ duyên nếu đi được tham dự các buổi pháp thoại thì cố vượt qua được chướng ngại nội tâm… Tại vì, Bị không thể… Xin lỗi….

Cũng cần tự học thêm cho mình rằng “Tín niệm sáng tạo ra thực tướng“. Điều này không phải bản thân thế giới bên ngoài như vậy, mà là bản thân chúng ta hấp dẫn nó đến. Tư tưởng là nhân, cuộc sống và cảnh ngộ hợp với tư tưởng của chúng ta chính là quả.

Sau khi biết nguyên lý của phép tắc này, chúng ta sẽ biết vận dụng năng lượng to lớn của tư tưởng để truy cầu hết thảy những gì mình mong muốn.

Hy vọng những kinh nghiệm bản thân đã gặp phải xin được chia sẻ cùng các bạn và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trong những pháp thoại đến từ các giảng sư khắp nơi trên thế giới… Mong lắm thay

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.