Đến Núi Võ Đang Nghe Kể Về Thái Cực Quyền

Tục ngữ Trung Hoa có câu: “Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang” dùng để chỉ vị thế của Thiếu Lâm phái và Võ Đang phái. Hôm nay, mời độc giả 24H đi tham quan một di tích gắn liền với lịch sử hình thành phái Võ Đang, đó là Võ Đang Sơn.

Núi Võ Đang

Ngọn núi chính là Hải Bạt cao 1612 mét, chu vi hơn 800 dặm. Đây là khu phong cảnh rất nổi tiếng, là đất thánh của võ thuật Đạo giáo (đạo thờ Lão Tử tức Thái thượng lão quân), Đạo giáo ở Võ Đang sơn bắt đầu từ đời Chu do Doãn Hy mở. Theo truyền thuyết, Doãn Hy về ở ẩn tại Võ Đang sơn dưới chân vách đá Tam Thiên Môn


Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Võ Đang Sơn

Đời Hán có Mã Minh Sinh, Âm Trường Sinh hai thầy trò cùng đến tu đạo ở núi Võ Đang, từ đó trở đi các người ở ẩn, người thanh cao đến tu đạo tại đây. Đạo giáo ở núi Võ Đang thịnh vượng nhất vào thời Minh. Việc này có quan hệ trực tiếp đến việc cướp ngôi vua của Yên vương Chu Đệ và việc đề xướng tín ngưỡng đức Chân Võ.

Chân võ tức Huyền võ là một trong bốn vị thần tinh tú bốn phương được sùng bái từ thời cổ đại. Trong nhị thập bát tú, bảy ngôi sao phương Bắc hình tựa Quy Xà (rùa rắn) vì nằm vào phương Bắc, phối hợp với nước màu đen vì thế gọi là “Huyền”, Quy Xà thân có vẩy Kỳ Lân nên gọi là “Võ”. Đến thời Bắc Tống vì kỵ huý nên đổi là “Chân Võ”.

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Cảnh đẹp bốn mùa trên Võ Đang Sơn

Đầu đời Minh Kiện Văn Đế (gọi theo niên hiệu của Minh Huệ Đế làm vua từ 1399-1403 tên là Châu Doãn Mân, sau bị Thành Tổ là Châu Đệ cướp ngôi) dùng bọn Tề Thái bày mưu cướp đoạt của các “phiên” (tên chỉ các thuộc quốc hoặc các thân vương trấn giữ biên ải xa kinh đô).

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Vách núi hiểm trở

Yên Vương Châu Đệ cất quân chống lại, sử gọi là “Tĩnh Nạn”. Nhưng Châu Đệ là một phiên vương lại đem quân đánh Thiên Tử, về danh nghĩa, thanh thế đều không có lợi vì vậy phải mượn đến oai thần thánh.

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Đến núi Võ Đang nghe kể về Thái Cực Quyền, Tin tức trong ngày, Cảnh đẹp, ảnh đẹp, du lịch Trung Quốc, Núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền

Chi tiết hoa văn trong kiến trúc cổ Trung Quốc

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.