Tầm Ảnh Hưởng Của Nhà Truyền Pháp

“Đến bao giờ em hiểu Tinh Thần Đạo Phật ?
Trong Vô Minh luôn hiện hữu chữ Minh,
Thức phân biệt chứa hạt giống Tuệ Linh,
Thì ngày ấy em chuyển được Hoa từ Rác !”

Nhân ghi lại lời Cao Tăng ngộ … giác
Nửa bàng hoàng nửa chua chát thân người
Tài danh thế giới sắp hạng trong mười
Vẫn không ngoài bàn tay Thần nghiệp lực

Đã hết quẩn quanh bên Tư niệm thực
Ước vọng phát tâm cứu độ mình … đời
Truyền tải bao yếu giải thẩm … sâu vời
Tàng kinh sách bao giờ được tham khảo

Tầm ảnh hưởng Ngài … phủ hào quang Đạo
Thô thiển kính dâng lời tha thiết tri ân
Sẽ nhận ra ngay … tri giác sai lầm
Khi lời giảng Ngài đậm in vào tâm thức

(Kính dâng sự kính phục và ngưỡng mộ đến Sư Ông Thích Nhất Hạnh, những gì mà con đã thâm nhập từ khi tham khảo thật cẩn thận chăm chút tư duy từng câu viết trong những sách của Sư Ông như Đập vỡ quả hồ đào, Trái tim của Bụt …)

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.