Khó Dễ Trong Đời

Khó Dễ Trong Đời là bài pháp thoai video dài 1 giờ 18 phút của Thầy Thích Pháp Hòa với phần giảng 27 phút đầu bằng tiếng ANH…. phần còn lại là tiếng VIỆT. Nói sâu hơn về rằm tháng 10 tức rằm Hạ Nguyên của người con PHẬT… Sau đó bài giảng được khép lại với câu chúc tụng Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT hay đúng hơn là VÔ LƯỢNG QUANG, VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC…

Thích Pháp Hòa

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.