Đức Quan Âm Trong Tim Bạn

ĐỨC QUAN ÂM Trong Tim Bạn là bài pháp thoại video của Thầy THÍCH PHƯỚC TỊNH giảng tại chùa VĂN THÙ ..với độ dài 53 phút nhân dịp lễ vía QUAN ÂM …qua đó Thầy sẽ triển khai phần nào ý nghĩa của Kinh PHỔ MÔN


Thích Phước Tịnh

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.