Hình Ảnh Đón Tết Kỷ Hợi Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh đón Tết Kỷ Hợi 2019 tại Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.