Chân Pháp Ấn

Thanh tịnh

Đêm khuya vắng lặng ngồi tụng kinh,

Lắng nghe hơi thở nói với mình

Ngọn gió vi vu ngoài sân trước

Con hạc kêu sương tiếng vô tình.

 

Không sắc

Cuộc đời mộng uyển đi về đâu ?

Rung rinh theo gió ngọn đèn dầu

Cảnh vật chung quanh đều không sắc

Dế nào rên rỉ trong đêm thâu ?

 

Được cứu khổ

Kiếp khổ lang thang đến rồi đi

Thân tâm thanh tịnh tợ lưu ly

Bồ tát thị hiện đời cứu khổ

Ấn chứng cho người đức từ bi.

 

Hết luân hồi

Chấm dứt kiếp này hết tái sanh

Quay về cung bái đất Phật Lành

Tham ái vinh quang đều tịch diệt

Tâm thần thư thái tựa trăng thanh.

 

Chân tâm hạnh phúc

Xá chi ngày tháng như con thoi

Đem lời từ thiện đến muôn loài

Hạt cát nhiệm mầu thành sen báu

Giải thoát chân tâm, hạnh phúc hoài.

Cư Sĩ Thoại Hoa

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.