Chiếc Còng Tâm Thức

William Blake đã từng nói ” Chúng ta thường bị sai sử của thói quen, đó chính là cái còng của tâm thức mà chúng ta đã tự giam giữ mình trong cái nhìn giới hạn và khiếm khuyết ”

Bất hạnh nhất… tự mang còng Tâm Thức !
Bao năm qua bị… sai xử của thói quen.
Uốn nắn… tâm mình theo tiếng chê, khen….
Nên chẳng biết… thế nào BẶT DỪNG NIỆM ?

Hoạch định chương trình… tin vào kinh nghiệm,
Quá nghèo nàn, giới hạn… chóng vuột tay…
Dự án, cơ hội giúp… tạo tương lai
Ứng xử vụng về… khó mà nắm bắt !

Điên đảo vọng tưởng… nằm trong DANH, SẮC
Chẳng biết gì thực, ảo ….núp phía sau.
Cứ ú tìm… nên đã bị nốc ao ( knock out ),
Mục đích sự sống muôn đời… KHÔNG MỤC ĐÍCH !

Đừng tìm cầu, biết đủ… dừng yêu, thích
Cốt làm sao hữu ích, lợi người…mình
Rộng mở tình thương với mọi chúng sinh
Không phân biệt… hành trình thong dong bước

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.