Lối Về Thênh Thang

” Tuổi đời mênh mông ” ta chưa sống đúng ?
Hư ảo lao xao… chợt đến… chợt đi,
Mộng mị miên trường… nắm bắt được gì !!!!!
Chợt tỉnh thức… nhìn sự vật thật khác.

Từ Bi luôn sánh đôi cùng Tuệ giác,
Niềm yêu thương với sự sống… trào dâng
Hiện tại lạc trú… giây phút quý trân
Cảnh hiện trước mặt một lần… không trở lại !

Đạo như Ánh Sáng… viên dung vô ngại
Nghìn pháp môn… vẫn rèn luyện Thân Tâm
Lối về thênh thang… thăm thẳm xa xăm
Lợi lạc về sau… vững vàng vượt thoát

Tận dụng Giới, Định, Tuệ… Niết Bàn sẽ Đạt

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.