Bất Tư Nghì Huân, Bất Tư Nghì Biến

” Bất tư nghì Huân, bất tư nghì Biến ”
Đại nhân duyên… ôn tám chữ thân thương
Diệu dụng, huyền vi, thâm ảo khó tường
Tất cả nằm trong công năng chủng tử

Có thể nhiều nhiều năm… trong kho tàng trữ
Phút giây thuận duyên bất khả tư nghì
Không một ai đoán được… sẽ là gì ?
Tất cả biến hiện đúng theo luật nhân quả

Không bút mực nào để ai diễn tả
Chỉ nguyện sao… tu tập rất chí thành
Tiếp cận được… thiện tri thức thiện lành
Bất tư nghì biến… đời luôn thanh thản

Kính cảm tạ… những lời vàng thuyết giảng

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.