Dòng Thơ Dấu Lệ

Thành kính đảnh lễ giác linh Cố Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tín… Cố Trưởng lão HT.Thích Chí Tín (1922-2013)

Thâu thần niệm Phật ra đi
Giai không ngũ uẩn, xả ly nhẹ nhàng!
Từ tâm rong ruổi trong ngần
Phương danh Đạo hạnh tỏa vầng hào quang!

Hay tin lệ chẳng dám tràn
Càng hoan hỷ mặt, lòng càng quặn đau
Tròn trăng tháng Tám sâu mầu
Nhân sinh bi lệ cúi đầu giọt sa…

Nhớ ngày khai phá vườn hoa1
Thư sinh, bãi rác, chan hòa nắng mưa…
Sớm mai qua cổng nhà chùa
Bóng Ôn lặng lẽ cũng vừa bước ra
Tay nải chuối, tay ấm trà
Khi cam, lúc bánh… gọi là thưởng khen
Ân cần, gần gũi, dịu hiền
Hàng ngày thọ lộc cõi thiền Ôn ban:
“Ăn đi con, có sức làm
Uống đi con, chớ đầu hàng uế ô
Mai này bên cổng ra vô
Hoa viên dị thảo kỳ hoa đẹp chùa!”
Hăm lăm năm như mới vừa
Thấy Ôn còn đó võng đưa bóng hình…

Con về bái lạy Giác linh

Dòng thơ giấu lệ dâng trình tiễn đưa!

Phật tử Tâm Không – Vĩnh Hữu Khấp bút

http://giacngo.vn/vanhocnghethuat

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.