Tri Ân Thầy

Thầy là ánh trăng soi đường đêm tối
Ngọn đuốc Thầy sáng rực cõi u mê
Vườn Tâm khô cằn sỏi đá gồ ghề
Nhờ mưa Pháp… gội rửa bao ô uế

Nhân, nghĩa, Trí vẹn toàn Thầy tế thế
” Tự tánh uyên nguyên đừng kiếm nơi đâu ”
Từng sát na tự tại… chớ vọng cầu
Hạnh phúc là ung dung trong ràng buộc !

Khi xúc chạm việc đời nên thông suốt
Quán mình, quán người hẳn có nghiệp duyên
Tha thứ bao dung phòng tránh oan khiên
Giữ được đạo thường an nhiên hạnh phúc !
Tri ân Thầy nguyện thục tu nghiêm túc…

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.