Tu Là Nương Dựa, Đừng Sợ Mất Mát!!

Bạn mời mình tham quan ngôi biệt thự …
Cũng vẫn là chỗ che nắng che mưa!
Tìm khắp nơi không một quyển kinh xưa,
Hay phòng trống dành cho thiền… nghe pháp !

Trộm nghĩ ” Cuộc sống chỉ là bản nháp “,
Có tu mới thực ” Bài viết hoàn thành “….
Được sửa chửa lỗi lầm sau mỗi đấu tranh,
Thấy được Phật pháp là cơ duyên tiền kiếp !

Tu là chỗ nương dựa, là bước tiếp …
Hướng về cõi tịnh giữa mây khói mênh mông,
Đang trong mơ, luôn hoảng sợ trong lòng ….
Nếu lửa thiêu… mất đi sao tìm lại được ?

Ồ! Phật tánh còn nguyên vẹn… đừng nghĩ ngược,
Thấy rõ và giữ nhớ để nhận ra,
Ý nghĩa chân thật… trong tục đế Ta Bà.
Vén màn vô minh… thì sống trong Cực Lạc !

Ước giùm bạn… nhà có tàng kinh các !!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.