Thì Thầm Của Tâm

 

Đôi lúc phải đóng vai một phiên bản
Của xã hội như đóng góp cho đời
Phải có thời gian tạo quan hệ đúng thời….
Thì ra đấy… Chân lý về Tục đế !

Thấy được duyên sinh… cốt lõi vi tế.
Cảm nhận trọn vẹn… lời nói Tâm mình
Biết lắng nghe… trung thực giữ gìn,
Có Chánh niệm… Phật dạy… ” đến bờ bất tử “.

Phiền não không ô nhiễm đời khách lữ !
Quyết kiên trì vào hướng đã vạch ra,
Rèn luyện thói quen thấu rõ ảo tưởng ta
Để rồi… đôi lúc vẫn độc hành độc bộ…

Sao chiều Xuân nắng lại hiu hắt… chút NGỘ !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.