Kháng Thể Tinh Thần

Người người mong chờ có vắc xin chống dịch,
Chính tự mình cần kháng thể tinh thần !
Lạc quan, vị tha, giúp đỡ … ân cần,
Mới quyết định tố nhân không tán phát.

Nghìn người nay thấy vài trăm vị Bồ tát,
Miệt mài ngày đêm phấn đấu nội tâm
Giữ vững khả năng Y Đức rất chăm
Hy sinh tất cả để phục vụ toàn hảo.

Xin đừng khuấy động bằng tưởng ảo
Xin cũng đừng quan trọng vật chất nhu cầu
Lang thang rảnh rang dễ tạo ưu sầu
Tìm kinh Phật dưỡng tâm nuôi kháng thể …

Cách ly hãy thể dục bằng lạy lễ !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.