Ước Nguyện Mùa Phật Đản 2644

Ngưỡng nguyện Thế Tôn con nay chỉ mơ ước
Vesak từ đây quốc tế hoá muôn nơi,
Giáo pháp Ngài quá vi diệu cho đời.
Khoan dung, từ bi và bất bạo động !

Bảo toàn chúng sinh tránh diệt nhau mạng sống;
Tuỳ duyên ứng pháp phục vụ cộng đồng,
Cơ hội nào cũng lợi lạc tạo cảm thông.
Hàn gắn mọi thương đau sau nghịch cảnh !

Ngưỡng vọng nhà nhà quyết tâm dõng mãnh,
Gội rửa thân tâm không chỉ ngày này !
Canh chừng bản ngã từng phút từng giây,
Là thực hiện, tri ân lời Phật dạy !

Thiết lễ tại tư gia, năm vóc kính lạy
Ảnh tượng Ngài thị hiện thuở sơ sanh,
Bảy bước chân sen mang mọi phúc lành,
Phải chăng cho bốn phương và ba cõi ?

Thầy, Tổ bao năm đã truyền đăng tiếp nối !
Lan rộng khắp năm châu nên ước vọng chẳng xa vời…
Trong tục đế dùng hình tướng thỉnh mời.
Kính ngưỡng Phật mỉm cười xoa đầu thứ lỗi !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.