Mong Đón Nắng Hồng – Cầu Bình An

Phong tỏa tạm dừng du lịch mấy tháng nay.
Mượn Internet thám hiểm thay chuyến ba,
Mỗi ngày vài lượt về thăm khắp chốn…
Tiến sĩ, danh tăng trú khấp Đông Tây,

Nào chùa, đền, lễ hội hình ảnh thấy
Di tích còn đây, gợi nhớ hiền nhân
Tin tức mọi hoạt động bạn cũ xưa, thân
Xưng tán, tùy hỷ những công trình hoành tráng

Với luật lệ ban hành chưa hề than oán,
Trần gian ghé chơi những tưởng không lâu
Dè đâu mộng hành cứ phải tiến sâu
Thôi thì… ai sao mình cũng nên… tuân vậy !

Biết thu thập, sửa sai bao điều quấy,
Thị phi, chỉ trích, đăng tải phê bình
Bỏ ngoài tai ngày.. soi quán lại mình
Thọ ân đáp đền Nghĩa, Lễ, Trí, Tín !

Kinh, luận Phật, Tổ truyền trao trân kính
Đông sẽ qua nhanh đón đợi Xuân hồng.

Huỳnh Phương – Huệ Hương

 

____________________


Cầu Bình An

Hai mươi tròn trĩnh số đầu năm nay
Ngỡ mọi tốt lành hóa vạ… tai bay
̣Mở màn hỏa hoạn lây lan khắp chốn
Rồi dịch hoành hành rộ khắp Đông, Tây

Nghiêm cấm giới nghiêm phố… người không thấy
Mà ngày, ngày bệnh tăng… cấp số nhân
Dù trốn trong nhà cũng chẳng an thân
Vì kinh tế, mất việc lo… thêm hoành tráng

Dù là thế làm sao mà tha oán
Khi người già cuộc sống chẳng bao lâu
Chỉ thân nhân thăm viếng niềm vui sâu
Nay chỉ rũ mắt mỏi mòn, lặng… đắm vậy

Trong đám tang cháu, con ân hận quấy
Muốn tiển đưa phong tỏa khôn phê bình
Bốn Chín ngày chỉ lặng lẽ cúng riêng mình
Mong đáp lại… chút tình ân nghĩa, tín

Bình an thật giản đơn nay… trân kính

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.