Thì Thầm Cùng Hạt Bụi

Đây quả hiện tại, nhân gieo từ ngàn kiếp !
Nên niềm tin vững chắc đã thành hình.
Dù còn nhiều bụi bám vẫn theo mình
Rất vi tế ẩn núp trong vườn tâm đâu đấy !

Này hạt bụi nhỏ …
rất nhiều lần ngầu nhiên ta quên khuấy !
Lý thuyết xa vời chỉ toàn danh tự thôi ,
Sao không thực hành rà soát cái tôi
Bằng cách tìm bạn… bụi trong mọi ngách lối .

Càng dọn sạch lau chùi nơi tăm tối
Tự thẩm sâu như …nhắc nhở ta rằng :
“Làm sao cột chặt bản ngã chạy lăng xăng “
Thấy đến, thấy đi, đều chỉ là ảo hoá !

Thôi nhé, xin lỗi bụi nhỏ .. ta đành xoá
Thật ra thì …mi cũng chỉ danh từ
Lời dạy uyên nguyên … Đức Thế Tôn Bổn Sư
Điều thật đơn giản, căn bản … lại diệu dụng

Mỗi khi sợ hãi buồn lo,
quyết đem Bát Nhã Tâm Kinh tụng

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.