HT Thích Từ Thông Pháp Hiệu Như Huyễn Thiền Sư

Những câu thơ để đời của Hoà Thượng Thích Từ Thông pháp hiệu Như Huyễn Thiền Sư.

Cả tuần nay lòng buồn dào dạt khi nhìn lên màn ảnh YouTube, HT Thích Từ Thông trên giường bịnh chợt nhớ tới hàng trăm bài pháp thoại từ thuở ban đầu của Ngài qua “ Phật Giáo Tổng Quan “ và những ăm cuối với trăm bài pháp thoại ngắn như” Ngón tay chỉ trăng “ và đã được ấn tống do một số bạn đạo hải ngoại mà tôi may mắn được lựu trữ trong thư viện mình để rồi hôm nay kính xin được mạo muội cúng dường Ngài bằng một bài viết xưng tán công đức Ngài.

Nhưng vì trình độ học Đạo còn kém chưa thể trình bày hết những tuyệt học của Ngài qua các tác phẩm giảng luận về Chứng Đạo Ca, Kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, kinh Lăng Nghiêm… thôi thì tài hèn sức mọn, kính xin phép được sao lục lại những câu thơ nói lên tâm trạng bậc Đạo Sư khả kính mà tôi chưa từng gặp mặt nhưng dường như đã làm đệ tử từ bao đời rồi.

Nào cùng tôi ngâm lên những câu thơ và chiêm nghiệm điều gì mình học được nhé, các bạn thân thương.

Ta sẽ hoà tan với pháp thân
Viễn ly căn cảnh viễn ly trần
Ấm thân vô chủ chừ vô dụng
Duyên khởi từ Không trở lại Không ( Như Huyễn thiền sư )

Hoặc :

Bất chợt nghe nhìn chuyện cổ kim
Khơi nguồn tỉnh giác chảy vô biên
Trải gần trăm tuổi hình cơn mộng!…,
Thọ dụng buồn vui bóng kịch trường !… ( HT Thích Từ Thông )

Thật là chua xót khi cuối lời trực chỉ đề cương của kinh Kim Cang, trong chương “ Vô Ngã, Vô Nhân, Vô Chúng Sanh… , “ Hoà Thương đã viết :

Nói gì cũng không trúng, là trúng
Viết gì cũng không trúng, là trúng
Nghĩ gì cũng không trúng, là trúng ( Như Huyễn Thiền Sư )

Ngài không tự kiêu hay ngạo mạn vì với kinh nghiệm hơn 60 năm giảng dạy từng là hiệu trưởng của Phật học Cao đẳng tại Saigon thì đây chỉ là sự trải nghiệm của một bậc cao tăng khi ôn lại quảng đời mình đã đi qua như lời trong trang 65 của Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật trực chỉ đề cương, kính xin được trích đoạn:

• Hàng phục tâm, không chấp ta hàng phục
• Đã trụ tâm không nghĩ là ta có cách trụ tâm tốt
• Diệt độ chúng sinh, không chấp ta giúp họ
• Sinh hoạt ngang rộng cùng khắp, không chấp không gian chứa đựng bao nhiêu
• Trưởng thành nhỏ lớn, không chấp thời gian dưỡng nuôi
• Dù nói chân lý không chấp ta đã nói gì
• Hành các hạnh lành , không chấp có phước đức
• Dù đã giải thoát, không chấp ta đắc Niết Bàn
• Dù nói vạn pháp , không chấp pháp một
• Dù nói các pháp đều là Phật pháp, nhưng không chấp Phật Pháp là Pháp có thật
• Dù gọi Quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề , nhưng không chấp đó là một cảnh… một nơi nào

Muốn có cơ hội thấy được Như Lai thời “ Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng – Nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai “. Vì Như Lai là BẢN THỂ NHƯ NHƯ CHÂN THẬT của hiện tượng vạn pháp hay nói cách khác Như Lai là Pháp thân Phật là Tự Tánh Thanh Tịnh bản nhiên của vạn pháp.

Viết đến đây đôi mắt tôi đã nhoà lệ, chắc chắn kiếp này con không còn cơ hội để đảnh lễ Ngài nữa rồi và mai sau … thì sao?

Dù đã bao nhiêu lần trong các bài Pháp thoại Ngài đã nhắc nhở chúng con :

“ Dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần,
Lục trần bất ố, hoàn đồng Chánh Giác “

nghĩa là chúng ta có thể thành Phật ngay trên tấm thân ngũ uẩn thất đại này.

Lời kết

Kính bạch Hoà Thượng, dù sau mỗi thời công phu chúng con đều đọc tụng Bát Nhã tâm kinh nhưng sẽ không bao giờ quên bốn câu kệ để hoá giải và viễn ly Tứ Tướng mà Hoà Thượng đã nhắc nhở :

TỨ TƯỚNG đường hướng tiến tu
Mong qua biển khổ đừng mong vướng vào
NGÃ, NHƠN ảo ảnh phù du
Chúng sanh thọ giả, lao tù Trần gian

Kính xin nguyện lấy đó làm phương châm và kính xin Ngài nếu có thể sống thêm vài năm nữa rất còn tỉnh táo để ban truyền nhiều lời tâm huyết sâu sắc cho chúng sinh hàng hậu học.

Con kính đảnh lễ Ngài và kính dâng những câu thơ xưng tán công đức Ngài :

An lạc phút giây chẳng bận lòng
Y sắc vàng rực rỡ thong dong
Chỉ dạy bao năm mong đệ tử
Tìm cho được “ một trời thái không ”

Lời Thầy… luôn tu tập chuyển hoá
Tĩnh lặng bước đi như dòng sông
Hồng ân Thầy ban.. nguyện báo đáp
Mãi đến khi nao… thoát khỏi vàng ! ….*** ( Luân hồi sinh tử )

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương – Melbourne 21/9/2020

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.