Lý Thuyết Và Thật Tế

Học từ pháp thoại :
Hãy trải nghiệm cuộc đời qua khổ đau phiền trược!
Thất vọng chính là bẫy bản ngã tạo ra,
Còn tham vọng, khao khát … đã đi xa,
Sống cuộc đời mình chỉ cần một Tâm GIỚI !!!

Hiểu biết lẫn nhau khiến nhẹ nhàng phơi phới,
Chấm dứt hồ nghi đấy : tất cả phi thường !
Sạch bóng đô kỵ, hào hiệp rộng yêu thương.
Nhưng …Tâm ta nhà ảo thuật vĩ đại !

Thật tế : mọi cảm xúc đều ngược lại,
Tuân phục, dạ vâng chưa hẳn kính trọng đâu,
Khiêm tốn bên ngoài… che dấu ngã mạn sâu.
Học hoài lý thuyết nhưng thực hành không dễ !

Thông suốt TÍN, GIỚI, VĂN, THÍ, TUỆ
Năm điều căn bản giảng dạy của Đức Thế Tôn
Hiểu Pháp nhiệm mầu cần tinh tấn nhuần ôn
Nhưng căn cơ, nghiệp quả rất là vì tế !

Giữa người và người … khó nhất là quan hệ !!!
Tìm mọi cơ hội sống đúng với lý tưởng tâm linh,
Vượt qua vướng mắc … chỉ soi lại chính mình.
Toàn Phật pháp nằm trong Chánh niệm, tỉnh giác !

Thật tế khó làm sao: đừng nghĩ thiện, nghĩ ác ! !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.