Nguyện Được Gọi Đúng Tên “ Tín Nữ ! ”

Xin nguyện mãi là tín nữ phạm hạnh,
Với lòng từ của bà mẹ, chăm sóc lo toan
Phụng dưỡng, cúng dường tứ sự chuyện … người con.
Tính nhẫn nại, nhu hoà, hy sinh, tần tảo !

Chẳng cần mang tên đại gia nhưng rất … thảo
Chia sẻ khả năng, tài vật đến đạo, đời
Thời gian tu tập khéo giữ được … ba thời…
Sáng ngời tâm linh … thắp lên đèn trí tuệ !

Gương vợ cư sĩ Bàng Uẩn đã làm rơi lệ !
Đây mẫu mực… người tín nữ học kinh thư !
“ Dễ dễ trên đầu trăm cỏ ý Tổ Sư “
Phận sự chu toàn phút cuối cùng … quy ẩn !

Đông, Tây sử sách còn ghi … bao gương tinh tấn !
Thầm lặng, không phô trương luôn sống vị tha
Thân không xuất gia mà tâm đã xuất gia…
Hương đức hạnh … bay muôn phương dù nghịch gió !!!

Thời đại này phạm hạnh tín nữ … bội phần KHÓ !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.