Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q5 P.23 – Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp (a)

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.