Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử ( b&c )

TT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.