Hội Long Hoa Và Đức Phật Di Lặc !

Tư liệu kinh điển Phật Giáo các tông phái,
Công nhận cõi giáo hoá Ngài chính Đâu Xuất nội viên
Được Phật Thích Ca thọ ký tiếp sau liền
Hiện tại Hiền kiếp vào kiếp thứ mười xuất hiện !

Một vị Phật… đủ ba A Tăng Kỳ kiếp
Nhất sanh Bổ Xứ… tế độ chúng sanh
Hội Long Hoa… còn tiên đoán loanh quanh
Người cho rằng… tại Việt Nam có thể ?

Theo lịch sử… Ngày Khánh đản vào mùng một Tết… Đại Lễ
Nên “ Mừng Xuân Di Lặc “ danh xưng cho mọi năm
Hình tướng Ngài… Tài, Lộc, Phước sẽ viếng thăm
Nụ cười hàm tiếu… sáu tặc qui hàng kính ngưỡng !

Thế gian vẫn nhầm Ông Địa… ban thưởng
Hay Bố Đại ( Trung quốc ), Santa Claus ở phương Tây
Đấy… phân thân Ngài đi khắp đó đây,
Tựu chung một ý nghĩa… bao dung, cứu giúp !

Chia sẻ nụ cười, tháo gở bao uẩn khúc !
Lan tỏa niềm vui hạnh phúc đến nhân gian
Từ Bi còn là Thể tánh của Niết Bàn
Theo Tây Tạng ….
Ngài, tác giả 5 bộ luận tương quan đến Thức !

Ai đã đọc qua… quá sợ… Làm sao với Biến kế sở chấp !
Vọng tưởng do sáu căn tiếp xúc Cảnh, Trần
Từ Thị tên Ngài lồng trong TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
Sám quy mạng tụng hàng ngày cầu không vọng tác !

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc.

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.