Rong Chơi

Long lanh đi nhé hạt sương
Chiều tan sớm đọng vô-thường có-không
Tỏa hương đi nhé nụ hồng
Đông tàn xuân nở tồn vong đạo trời

Rong chơi đi nhé mây ơi
Trùng khơi sóng vổ lưng đồi gió reo
Nở vào nhau đóa vô ưu
Ta về ngồi giữa lưng đồi chờ trăng.

Lê Văn Trung

________________________

Rong chơi tay hứng hạt sương
Mong manh chợt nhận như dường tay không
Hợp duyên vừa ghé… trần hồng
Ban mai màn hé… tan xong chuỗi đời

Rong chơi xong… một kiếp rơi
Nhẹ tênh gió thoảng chơi vơi bấy chừ
Vô thường không-có vâng… Ừ
Hợp tan chi bận, ưu tư trán… hằn

Nhân sinh ruổi thản… tâm bằng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.