Sen Sẽ Nở Trên Tuyết Vào Mùa Xuân Tân Sửu !

Tán thán thay các Trưởng Tử Như Lai nơi Hải ngoại !
Đang mang trong người thân Na La Diên
Luật lệ khắc khe về nạn dịch… không phiền
Vẫn hộ trì Phật Pháp và quốc hồn quốc tuý !

Vô ngại viên dung thực thi giữa Sự và Lý
Nhìn cách chuẩn bị đại lễ mừng Xuân
Lập kế hoạch, điều động, chỉ huy … thật tuyệt luân
Sen sẽ nở trên Tuyết… đúng vào mùa Xuân Tân Sửu!

Có quan sát chiêm ngưỡng cảnh quan hiện hữu,
Những ngôi chùa tự viện tại Úc Châu
Tự hào là Phật Tử được chút nhận… thâu
Giáo Pháp Phật tạo niềm tin vĩnh cửu!

Mùa Xuân Tân Sửu mang hy vọng nhiễu phủ !
“Kính chúc quý Trưởng Tử… Phước, Thọ trường
Vạn sự tốt lành, tịnh lạc mãi an khương
Đạo nghiệp viên thành.. phụng sự Chân, Thiện, Mỹ !

Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Mà Ha Tát

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.