Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp

Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp là bài pháp thoại video do Thầy thực hiện với giới trẻ… có độ dài 2 giờ 18 phút… qua đó chúng ta hiểu thêm về giới trẻ và giới trẻ nghĩ gì về Phật Pháp

THÍCH THIỆN THUẬN

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.