Hoa Nở


Mùa xuân hoa đã nở rồi
Hồn nhiên tâm đó nụ cười bình an

Vì rằng trong cõi nhân gian
Vui buồn có đủ trăm năm đó mà
Hãy ngồi quán chiếu trong ta
Biết bao ý niệm gần xa đã về

Tụng kinh buông bỏ u mê
Cõi lòng thanh thản một bề lặng yên
Ngẫm là hai chữ nhân duyên
Lên chùa gặp bạn đã khuyên tu hành

Mai kia trổ quả sẽ thành
Dẫu rằng không muốn rõ ràng người ơi
Cũng như cuộc sống đang trôi
Dẫu vui buồn đó luôn cười vậy thôi..

Bây giờ hoa đã nở rồi
Mùa xuân an lạc mọi thời bình an

Minh Nghiêm

Comments are closed.