Thú Đau Thương – Thức Ăn – Tu Dưỡng Thân Tâm

Thú đau thương !

Ngẫm nực cười …
… phải chăng ta mãi ăn không ngừng nghỉ?
Mỗi ngày trong đời thực dưỡng bốn cách ấy mà
Đoàn thực, Xúc thực, Danh thực, Thức thực… ối a !
Hãy thu thúc lục căn… chút nhẹ nhàng thanh thản.

Đừng để cái Tôi quan trọng… che chắn
Bước đâu làm sao cắt được thân kiến, hoài nghi
Khi tử thần ma gọi, … không vướng mắc điều gì
Thấy Vô Thường , Vô Ngã … trong trường đại mộng

Hằng đêm quy y ngũ giới lại … gieo mầm giống
Làm tư lương … rũ bụi nghiệp khổ đau
Vững niềm tin được tắm gội pháp mầu
Sẽ ung dung tháo gỡ từng gút rối !

Thú đau thương … làm sao còn dẫn lối ?
Tranh danh tranh lợi trước có … nay không
Tiếng khen, chê chẳng để chút trong lòng
Phiền não giảm dần … tránh nhiễu loạn tâm ý
Hạnh phúc thay tìm được góc khuất xấu xí !!!

Huệ Huong

_____________________________


THỨC ĂN

Thức ăn có bốn quá rõ ràng
Đoàn thực dạng thô qua chiếc miệng
Nuôi thân thể này qua ngày tháng
Tập tu xin hãy xem nhẹ nhàng

Xúc, tư, thức thục thấy qua tâm
Rất cần và thiết âm thầm đó
Quan trọng vô cùng lắm người ơi
Giúp ta hiểu biết vui huệ mạng

Nên chi mỗi sáng và đêm đến
Sau khi đoàn thực lời Thầy dạy
Ta xét tâm ta giới hạnh tròn
Vang vang ngũ giới giữ vẹn toàn

Dẫu rằng có ít bước lên chùa
Nhưng giữ gìn thân để lạc an
Xong tu huệ mạng Thầy đã dạy
Cười vui hé nụ thân với tâm

Minh Nghiêm

_____________________________

TU DƯỠNG THÂN TÂM …

Thân Tâm Nhất Như, liên kết rổ ràng.
Khi thân khoẻ nhẹ, tâm mới an nhiên.
Đoàn Thực vào thân nặng trượt khó hành thiền.
Tế bào cơ thể, thay đổi mới trong tuần lễ.

Hoà Thượng Nhất Hạnh, đã nói cụ thể.
You Are What You Eat trong bài giảng.
Thức ăn vào thân, nặng trược hay thanh thản.
Đang tập tu, xin hảy chớ xem thường.

Tu hàng ngày, bớt xem phim ảnh đau thương.
Phim lãng mạn, bạo động, sẽ lưu vào tâm thức.
Xúc danh, thức thực, hấp thu nhiều cấp bậc.
Khi hành thiền, hiện rõ như cuồn phim .

Muốn tâm an, tu bốn cửa sanh phiền.
Bớt hấp thu uế trượt, tâm dần an sáng .
Kiểm soát bốn ngỏ, để thân an, tâm lạc.
Quý luật người tu, cẩn trọng giữ gìn !?

Viên An

_____________________________

Tu Dưỡng Thân Tâm Cách Sống

Tu dưỡng thân tâm, thức ăn không… nghỉ
Học và hành, nào có thể… tách ra
Quán tính người… thường chểnh mảng đó nha
Thích lười nhát, hay buông lung… nhang nhản

Tu dưỡng thân tâm, dễ thôi… chớ nản
Trước đoạn trừ… xa tam độc, chẳng nghi
Tham, Sân, Si đừng… chấp ngã phiền gì
Thú đau thương, sẽ… dần tan theo mộng

Tu dưỡng thân tâm, thức ăn hạt giống
Cực khổ gieo trồng, biết… chẳng dễ đâu
Phải siêng năng chế ngự, chính mình… đầu
Mới gột rửa, lọc sàng… thải tạp rối

” Gạn đục khơi trong “… tựa thức ăn lối
Nuôi đưỡng từng ngày, tiêu hóa ngấm… thông
Đoàn, Xúc, Danh, Thức thực… lọc tạp xong
Sẽ bổ dưỡng nuôi… Thân, Tâm như ý

You Are What You Eat giảng… chí lý

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.