Từng Giọt Nước

Từng giọt nước từng giọt thật nhỏ
Nhiều giờ trôi bình đó sẽ đầy
Nếu ta tinh tấn từng ngày
Cuối cùng cũng tỏ cũng hay với người

Phật Pháp đó đừng lười là được
Tám muôn ngàn phương thuốc trị tâm
Càng tu càng thấy bình an
Rồi đem chia sẻ chung quanh hết lòng

Là Phật Tử ước mong chỉ vậy
Lời Tổ Thầy đã dạy năm xưa
Nhớ hoài pháp thí là mưa
Vào trong tâm đó người ưa vô cùng

Cơn mưa pháp thật mừng vô hạn
Rót vào tâm đang nắng mùa hè
Giúp người thoát khỏi u mê
Hỷ hoan biết mấy cùng về chùa tu

Mỗi ngày trôi không lâu từng chút
Giọt nước kia nhiều phút sẽ đầy
Chiếc bình tâm thấy hôm nay
Đầy tràn pháp vị thật hay đó mà

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.