Đã Quyết Tu

Đã quyết tu ta mau thay đổi
Từng ngày qua sửa lỗi ăn năn
Sân si cùng với tham lam
Tuy không dứt hẳn nhưng dần bớt đi

Những tị ganh thị phi phải bớt
Tinh tấn lên làm phước giúp người
Sống luôn có ích cho đời
Phần ta cũng có nụ cười lạc an

Đã quyết tu ngàn vàng kể bỏ
Câu Di Đà luôn có trên môi
Kẻo không luống uổng từng giây
Hành chuyên nguyện thiết tin sâu mãi bền

Ở Liên Trì có tên chắc chắn
Niệm khi nao rỗi rảnh Di Đà
Tư lương có đủ đó mà
Lâm chung Phật rước Ta Bà lìa xa

Đã quyết tu lòng ta lập nguyện
Vãng sanh rồi tính chuyện độ sinh
Bà con thân hữu của mình
Về Tây Phương đó trọn tình nghiệp xưa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.