Mưa

Mưa thường luôn đi đôi với gió
Ta tu hành phải có chị anh
Chỉ nhau bớt chút gian tham
Từ bi vô hạn hạnh lành bước theo

Những thị phi đôi co cũng bớt
Ganh tỵ này hao hớt ngày trôi
Nụ cười luôn có trên môi
Chung quanh thương mến một đời siêng tu

Mưa và gió từ từ cũng hết
Đã lỗi rồi chí thiết tu hành
Tháng năm dẫu có trôi nhanh
Rồi an lạc đến chung quanh với người

Lục hòa, tứ nhiếp ghi và nhớ
Rất ân cần ta nhỏ nhẹ khuyên
Gặp nhau là chữ nhân duyên
Giữ gìn tình nghĩa vững nguyên ban đầu

Mưa gió kia từ lâu kết bạn
Có Tổ Thầy hoạn nạn lìa xa
Với lời chỉ dạy năm xưa
Thực hành từng bước thế là an vui

Dẫu xa lắc mai này xứ khác
Vâng lời khuyên biếng nhác còn đâu
Khác ghi tâm đó dài lâu
Ngày ngày tinh tấn làm câu sửa mình

Mưa với gió kết tình thân thiết
Nhớ chùa xưa mãi miết đường tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.