Bớt Một Chút

Bớt một chút những lời cay đắng
Những lỗi kia cũng đáng bỏ qua
Bởi lời nặng nhẹ lìa xa
Vì nhân và quả ta người xót đau

Thử ngẫm suy ai đâu không lỗi
Ta cùng người mỗi tối xét suy
Cùng là bài học hôm nay
Để mai không vấp chắp tay sen hồng

Bớt một chút khi lòng ganh ghét
Người hơn ta nên kết thân hơn
Cúi đầu khiêm hạ hết lòng
Học ngay bài học khi còn gặp đây

Vô thường kia đến ngay lập tức
Thật khó khăn mấy lúc gặp nhau
Mai này trôi lạc về đâu
Từng câu chỉ dạy ân sâu nghìn trùng

Bớt một chút xin đừng châm biếm
Tôn trọng người xin kiếm điểm hay
Khi xưa hoặc buổi hôm nay
Ai mà chẳng có … hóa ngay thành lời

Từ buổi ấy nụ cười hớn hở
Khi cùng nhau gặp gỡ cửa không
Mừng vui học tập hết lòng
Thầy an lạc dạ ta tròn đệ huynh

Bớt một chút phê bình chuyện cũ
Đã qua rồi miễn đủ ăn năn
Thời gian quý tợ như vàng
Chớ nên lãng phí … xài hoang đó mà

Lời kinh dạy thật thà áp dụng
Vào trong đời thấy những bình yên
Với người thêm kết mối duyên
Tạ ơn Phật Tổ trao truyền đến nay

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.