Con Niệm Phật

Con Niệm Phật Di Đà mỗi lúc
Với thời gian từng phút đang trôi
Nhìn quanh cảnh vật reo cười
Vì rằng có Phật bên đời với con

Con Niệm Phật hết lòng thành kính
Trong cõi lòng nghiêm chỉnh vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền
Hữu , vô tình đó kết duyên xa gần

Con Niệm Phật tâm an thân lạc
Sống thật hiền như nhạc Tây Phương
Dĩ nhiên đây đó bát phong
Nhờ con có Phật trong lòng nhẹ xa

Con Niệm Phật đó là pháp thí
Gửi người quen chính ý của con
Có thêm chủng tử trong hồn
Mai kia vững bước trên đường lành ngay

Con Niệm Phật từ ngày vào đạo
Vô minh kia phiền não dần xa
Ân Thầy và Tổ bao la
Nguyện xin tinh tấn để mà báo ân

Con Niệm Phật ân cần vô hạn
Sẻ chia cùng bè bạn khắp nơi
Pháp tu giản dị hôm nay
Để về Cực Lạc đắm say Liên Trì

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.