Một Chút

Mỗi căn nhà nhỏ đi một chút
Đất dựng xây một chút rộng thêm
Vì rằng huynh đệ có tăng đó
Đất hiếm khan … chia … cũng có lên

Mỗi tờ giấy xài kỹ một chút
Chớ hoang phí vì đó cây rừng
Thêm bóng mát ngăn ngừa bão lụt
Tiết kiệm đi gìn giữ môi trường

Mỗi ly nước xin đừng hoang phí
Dẫu thành đô bạn có nhiều tiền
Đủ chi trả nhưng cùng ngẫm nghĩ
Hãy nhớ cho nước ngọt hiếm dần

Mỗi chút điện bạn mà tiết kiệm
Nhu cầu cần sẽ giảm đi thôi
Giá sẽ rẻ muôn người cùng hưởng
Địa cầu vui từng tháng ngày trôi

Mỗi nén nhang lên chùa khấn nguyện
Người thắp rồi ta gửi tâm hương
Phật trên cao sẽ chứng dễ thương
Không ô nhiễm môi trường quanh đó

Mỗi chút thôi mỗi ngày một chút
Hành tinh xanh mãi với cháu con
Cố gắng lên để lòng rộng rãi
Nghìn đời sau sẽ mãi thảnh thơi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.