Đừng…

Đừng cầu an mà mau tu phước
Trổ quả lành không ước cũng an
Dù cho có những khó khăn
Cũng trôi qua lẹ gian nan chẳng còn

Đừng oán than , cảm ơn hoàn cảnh
Giúp hiểu nhanh không trách nghịch duyên
Đó là trả quả cho nên
Bởi nhân xưa cũ há quên mau rồi

Đừng gian dối nụ cười đưa đẩy
Chỉ cốt sao lợi ấy phần mình
Rồi người phai lạt ân tình
Mai kia hoạn nạn thình lình cậy ai

Đừng khinh người , ta tài hơn cả
Rồi đôi lần vất vả đắng cay
Để người đúng thản nhiên vui
Lặng yên đứng ngắm vỗ tay cợt cười

Đừng bỏn sẻn , ta người Phật Tử
Luôn mở lòng cư xử sẻ chia
Những bài pháp biết hôm qua
Cũng như vật dụng mà ta có dùng

Đừng thị phi tranh từng lời nói
Để ngoài tai không lý đúng sai
Thẳng đường tu tập từ nay
Không hề thay đổi bước ngay hành trì

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.