Một Hôm Nao

Một hôm nao ta ngồi suy nghĩ
Chiếc xe kia nào chỉ bên ngoài
Còn bên trong nữa … phải hay
Nhớt dầu dơ bẩn thấy ngay rõ ràng

Như vậy đó cung vàng điện ngọc
Có rác thùng bao bọc thật xinh
Nhưng trong dơ bẩn thật tình
Nếu mà không có thì mình than ôi !!..

Như hoa xinh đâm chồi từ rác
Lý muôn đời nào bác được sao
Nhờ kinh pháp đó hôm nao
Giác từ mê đó rõ bao lần rồi

Như khói bay rạng ngời ánh lửa
Thật rõ ràng lý giữa nhân gian
Nào ai bắt bẻ một phân
Tất nhiên nhân quả xoay vần có nhau

Như Tâm Kinh từ lâu chỉ dạy
Sắc với không có ngại chi đâu
Cũng như tịnh uế dài lâu
Tuy hai mà một từng câu tỏ tường

Như tư duy gì hơn Phật Pháp
Chỉ cạn sâu cùng khắp đạo đời
Lời kinh mãi sáng rạng ngời
Hiểu thời tâm đó thảnh thơi nhẹ cười

Một hôm nao … ta ngồi suy nghĩ
Phật Pháp truyền … khế lý khế cơ
Người cao hoặc thấp … i tờ
Cũng đều thấu đáo cùng vào đường tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.