Ngồi Đi Em

Ngồi đi em … chúng mình tâm sự
Chuyện xa gần … mới cũ tập tu
Ngày xưa đâu có bao lâu
Lên chùa học pháp đạo mầu Thích Ca

Gặp nhau đó thiết tha em nói
Lời hùng hồn thật giỏi biết bao
Để anh bắt chước hôm nào
Ít nhiều cũng hiểu … ôi chao ! … đôi phần

Nào Tịnh Thiền qua dần Giáo Mật
Rồi Pháp Hoa, kinh Phật Di Đà
Duy Ma Cật khó thật mà
Em trình bày đủ rõ là tinh thông

Đúng Phật Pháp mênh mông như biển
Qua lời em hiển hiện quá hay
Tam quy ngũ giới thọ ngay
Theo chân em bước đến nay khá tròn

Cảm ơn em tuổi còn đang trẻ
Đã hết lòng chỉ vẻ giúp nhau
Ân tình sâu đậm dài lâu
Nghìn năm còn đậm thật sâu thật dày

Ngồi đi em … từng ngày kinh tụng
Nhớ thương nhau … thật vụng lắm về
Nhờ em lìa những u mê
Cùng là tam độc bớt dần ngày trôi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.