Trong Bóng Tối – Nhắc Nhở Nhau – Tuệ Tri…

TRONG BÓNG TỐI

Trong bóng tối vô minh phiền não
Ta thắp lên ngọn đuốc … soi đường
Để nhìn cho rõ hướng phương
Thẳng Liên Trì đó cả lòng reo vui

Trên đường tu một khi đã quyết
Tạo nhân lành sẽ khuyết dữ hung
Mai kia trổ quả rất mừng
Là do ta đó theo từng lời khuyên

Vào chùa đó là duyên xưa cũ
Đến hôm nay chủng tử nảy mầm
Vô thường phải tấn tu nhanh
Cho hoa bi trí lên xanh lục hòa

Ơn huynh đệ thật thà chia sẻ
Pháp nhũ Thầy muôn vẻ tốt tươi
Tưới vào tâm địa vạn người
Biết bao sen búp đời đời đẹp xinh

Lúc tham sân trang kinh nhẹ mở
Bao phép màu chuyên chở lạc an
Hơn bao tất cả bạc vàng
Nụ cười hỷ xả thênh thang thật hiền

Vô minh phiền não … duyên ta đó
Thắp đuốc lên chuyện khó nhẹ trôi
Cảm ơn kinh sách ngàn lời
Bớt vô minh đó … nụ cười thảnh thơi

Minh Nghiêm

_____________________________

NHẮC NHỞ NHAU

Phật pháp vô biên nhưng chứa toàn l LẼ THẬT
Mọi người tự nhận ngay trong mỗi hành vi
Điều Phật dạy gói gọn trong những luật nghi
Mục tiêu ngăn phòng, loại bỏ, chấm dứt KHỔ

Hãy thực hành theo căn cơ … sẽ tỏ NGỘ
Cốt lõi lời dạy, hiểu biết tận tường
Nghiệp quả theo sau tốt xấu khó lường
Cần tu sửa tâm tánh… theo giới điều căn bản

Biết sử dụng thời giờ mình cho xứng đáng
Sẽ tự tại khi giảm được chút tham, sân
Tinh tấn quét lau bụi ám si lầm
Không tái sinh …
… do thức bất thiện chứa ô nhiễm !

Mọi sự đều do tâm dẫn dắt, điều khiển,
Qua giao tiếp liên hệ biết lại chính mình
Chân thật, tin cậy … chuyển hoá cái nhìn
Tâm trong sạch biến phàm phu thành Thánh !

Phương tiện khéo léo
… giúp đạt mục tiêu chân chánh!
Không cần ôn luyện kinh theo cách thuộc lòng
Ứng dụng vào cuộc sống … đời bớt chênh chông
Tâm càng được tu dưỡng … bình an hạnh phúc !

Bóng tối vô minh… tỏa sáng nhờ ngọn đuốc !
Chớ lý tưởng hoá … cần nhắc nhở nhau
Đôi khi nghiêm túc, nhiều lúc thanh tao
“ Quân tử hòa nhi bất đồng “… nghệ thuật sống ! (1)

Huệ Hương

(1) Nghệ thuật sống là biết nhu hòa, ẩn nhẫn nhưng luôn độc lập, không bị lệ thuộc vào ai hay nói như kiểu hiện đại là hoà mà không tan là được.

_____________________________

TUỆ TRI …

Chim bay được nhờ vào cả hai cánh.
Tu muốn tiến cần : Trí Tuệ, Từ Bi.
Từ Bi nhiều, không Trí Tuệ, được gì !?
Đạo phật xem trọng, Duy Tuệ Thị Nghiệp.

Tâm chúng sanh, hành xử không mẫn Tiệp.
Bóng tối vô minh, phiền não trong tâm.
Cần đèn tuệ, soi sáng tránh lỗi lầm.
Đuốc chánh pháp, Phật trao hãy tự đốt.

Bóng Tối Vô Mình … Toả Sáng Nhờ Ngọn Đuốc.
Theo ánh đèn Trí Tuệ, chỉ lối đi.
Nhấm hướng đường tu tiến, quyết thực thi.
Theo đuốc tuệ, sáng đường, chân tiến bước.

Tu căn bản, Chánh Kiến, thực hành trước.
Tránh xa đường Tà Kiến, mới phát tâm.
Lăng Kính Nhân Quả, phân biệt lỗi lầm…!?
TUỆ TRI soi sáng đường, khi tu Phật.

Muốn kết quả, nhấm đúng đường trước nhất.
Thấy đường rồi, không trở ngại tiến tu.
Ung dung bước đi, chậm… Chắc mặc dù.
Tuệ Tri đúng hướng, có đi sẻ tới.

Viên An

_____________________________

Trong Bóng Tối – Nhắc Nhở Nhau – Tuệ Tri…

Quẩn quanh… bóng tối cuộc đời
Là do phiền não, tự khơi… chính mình
Quên tu… nên để vô minh
Những lời Phật dạy, không nhìn… bỏ qua

Duyên may, huynh đệ gần… xa
Thật lòng, nhắc nhở nhau nhà… ở đâu
Về chùa kinh sách… bao lâu
Nhãng xao chưa đọc, qủa âu… đắng buồn

Kiếp người, nhẹ tựa… cánh chuồng
Lợi danh mờ mắt, quên luôn… chánh tà
Vô minh ngày dẫn… một xa
Âm u… bóng tối, đường ra khó tìm

Trong cơn ngụp lặn… đắm chìm
Lãng quên Tâm Phật, ngủ im… lạc đường
Nhờ huynh đệ nhắc… tỏ tường
Chớ nghi lời Phật, khó lường… nghiệp mang

Vì sao… chuốc khổ đa đoan
Si lầm, sân hận… luôn quàng vào thân
Hoài nghi Phật Pháp, Chánh… Chân
Dắt luân hồi mãi, trầm luân… kiếp người

Sống trong bóng tối, nửa… đời
Đệ huynh, nhắc nhở nhau… lời Phật răn
Chim bay… một cánh được chăng ?
Từ bi, trí tuệ không năng… trau dồi

Hỏi sao… phiền não đứng ngồi
Đường tu lạc hướng, trụt sồi… quẩn quanh
Từ bi, trí tuệ… song hành
Đuốc không thắp sáng… Phật thành được sao?

Làm người thật khó… biết bao
Thời giờ gió thoảng, có nào… đợi ai
Vô thường khó đoán… ngày mai
Ra đi… tiếc hối, trắng tay phí hoài

Tuệ tri cần cố… dùi mài

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.