Giá Trị Một Người

Không có gì quan trọng để ta tự nhận biết:
Mình là ai khi có mọi điểm quấy sai
Đừng cố tình che giấu, thể hiện bề ngoài
Để lấp liếm và ngẩng đầu cao một chút !

Điều quan trọng … khi được người khác nhận thức :
Cách sống của mình …
Làm xúc động bao nhiêu trái tim?
Giúp được người sao cho thoải mái, bình yên
Biết nghĩ đến nhau trong bất kỳ quan hệ !

Giá trị … khi được xếp vào Người Tử Tế !
Có nhân hậu, trách nhiệm mỗi việc làm.
Thổn thức trước nỗi đau, phẩn nộ với bạo tàn
Rút kinh nghiệm, thấu triệt ngũ uẩn là hư huyễn !

Càng khiêm tốn lặng lẽ, thế sự đời chẳng lưu luyến
Cổ nhân từng dạy “ Hãy học luật Chơi “ (1)
Trí tuệ cần phát khởi như ánh mặt trời
Khi thực tại hiện tiền có ý nghĩa … sống chậm
Càng không lãng phí thời gian để ký ức gậm nhấm !

Huệ Hương

______________

(1) Nhân tình như chỉ, trương trương bạch — “Thế sự như kỳ , cực cực tân”
Dịch nghĩa là nhân tình như giấy mỗi trang đều trắng — thế sự như cờ, mỗi ván đểu mới.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.