Mở Rộng Lòng !

Suy nghĩ cực đoan luôn đến khi tự cô lập
Dại khờ nhất … kẻ đóng cửa lòng mình
Cũng như ao tù … rong rêu dễ phát sinh
Nếu không có khả năng giải quyết …
… phải nhận thêm tấm lòng người khác !

Kiên nhẫn thêm trước vấn đề không lối thoát
Mở rộng lòng ra … nâng cánh ước mơ
Khám phá con đường chưa biết bao giờ
Đừng e ngại đúng, sai … thành công, thất bại !

Can đảm gỡ bỏ bấu víu … nhìn thực tai
Sai lầm ngày trước, cải thiện tự nhiên
Càng tư duy lành mạnh, cơ hội thượng duyên
Chân trời mới … đầy hoa thơm cỏ lạ !
Mở rộng lòng ra … là quên bản ngã !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.