Đến Một Lúc…

Đến một lúc ….
Tét chưa đến mà đã mong… cúng tất
Quá nhiều quy định theo truyền thống …đã ghi
Tất niên rồi… phải đối đãi thích nghi
Liên hệ tương quan,
dù bận bịu… đâu đó phải như thế !

Đến một lúc nhận ra…
Sống trên đời cần xử sự tinh tế
Biết làm bốn phép tính khéo léo nhuyến nhu
Cộng thế nào, trừ giảm, nhân dư
Còn phải chia cho đúng và cần thiết !

Có phải …
Qua giáo lý siêu việt và minh triết ?
Mới biết cộng lại… tất cả ánh mắt yêu thương
Những nụ cười, lời chúc tụng an ủi còn vương
Luôn cả những bài học kinh nghiệm thật đắt giá

Nhưng sẽ trừ đi những tổn thương do dối trá
Đến từ lời chê phát xuất nỗi tỵ hiềm
Biết rằng mỗi người có nghiệp… riêng
Ta tự thắp đuốc… sống độc cư không nương tựa !

Hãy nhân lên tất cả cơ hội giúp chỉnh sửa
Tình người thắm đượm nhân bản từ bi
Và chia đều chút tài sản bố thí cho đi
Để sống tốt, sống đúng hướng, chí thiện

Đến một lúc nhận ra : tam nghiệp thanh tịnh
… công phu trường kỳ thực hiện

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.