Tạ Ân Đời – Ngày Tạ Ơn

Tạ ân đời

Cuối năm ôn lại chuyện ngày qua
Hiểu chút Đạo rồi lòng nở hoa
Được làm người, nghiệp xưa ưu đãi
Lành lặn sáu căn, chút mặn mà
Cảm ơn sự sống, tâm rộng đón
Không chút buồn than… phải bôn ba
Tâm trạng ba thời tuy có khác
Vạn nẻo đường trần, nguyện với… Ta
Vượt sóng, trèo non cần tinh tấn
Hoàn thiện chính mình… việc sáng ra
Ngày tạ ân cùng nhau… chuyển hoá
Người mới… Trí tuệ lại Khiêm, Hoà [*]

Huệ Hương
———————
(*) Khiêm cung và Nhu Hoà

_____________________________

Ngày Tạ Ơn

Được thân người, lục căn đầy đủ.
Ơn mẹ cha, nuôi tạo hình hài.
Thầy tổ ban Huệ Mạng, này đây.
Quê hương thứ hai, tay rộng đón.

Tình người, lý đạo, hưởng tròn đầy.
Thọ ân nặng, phải sống sao đây ?!
Muốn xứng đáng, phát huy Trí Tuệ.
Hoàn thiện thân tâm, mục đích đời.

Trí tuệ, từ bi, chớ buông lơi.
Làm gương sáng, cho đàn con cháu.
Đã thọ Ơn, nhớ đền ơn sâu.
Ai bạc ơn, đời không… có hậu.

Viên An

_____________________________

Tạ Ân Đời – Ngày Tạ Ơn

Vào… mười sáu, lễ tạ ân
Sắp tàn năm cũ, mượn… nhân ngày này
Cảm ơn được… sống đến nay
Sanh thành phụ mẫu, công dầy… dưỡng nuôi

Ân cô, thầy chữ… đọc xuôi
Hưởng nền văn hóa, khiến tôi… nên người
Nhờ đâu… từ lúc chào đời
Miếng cơm tấm áo, ru lời… ca dao

Hiếu từ… khó nhọc biết bao
Hiểu thêm đất nước, đồng bào… quanh ta
Tình người, đạo lý… sâu xa
Mỗi điều, mọi việc trải qua…trong đời

Dùng tâm quán rỏ… nguồi khơi
Qủa nhân được hưởng, theo lời… Phật răn
Đến nay…. ngũ tạng, lục căn
Còn nguyên vẹn đủ, hiểu rằng… phúc duyên

Tạ ơn… cuộc sống an nhiên
Không còn chinh chiến, ưu phiền… chia ly
Chẳng lo… cơm áo, thiếu chi
Ấm êm gia đạo, hỏi gì… để mong

Cuối đời. tuổi đã… thu phong
Gắng tu theo Phật nhủ lòng… nhất tâm
Trước là xa lánh… sai lầm
Sau mong hồi hướng, tạ… thâm ân đời

Làm người phải nhớ… cội nơi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.