Ngày Xuân Đoán Tương Lai – Xem Bói Hay Bói Thầy

Ngày Xuân đoán tương lai…

Tự đoán tương lai chứ đừng đi xem bói !
Hạnh phúc do chính bạn thiết kế từ lâu
Phí phạm thời gian khó tìm lại được đâu
Chỉ đại phước duyên mới gặp chánh pháp!

Nếu hiểu, liễu tri thì đại phước càng to tát.
Gia tài siêu việt đồ sộ của Đức Thế Tôn
Cung kính tiếp nhận gìn giữ bảo tồn
Ứng dụng thật khéo léo vào cuộc sống

Giữ được mặt hồ tâm ít khi gợn sóng
Ánh hồng bình minh át cả sắc mây
Thông suốt bản chất con người … thích ứng ngay
Vô ngã, vô thường, Khổ … ý thức mới quý

Nếp sống tâm linh hiện tại … tương lai tiêu chỉ
Nhìn quả biết nhân, càng cố gắng phát huy
Tâm thiện lành hiển bày qua mỗi hành vi
Nỗ lực trong những điều nhỏ nhặt nhất
Tương lai tốt đẹp … quay về lời dạy Phật !

Huệ Hương

_____________________________

Xem Bói hay Bói Thầy

Sống đời, muốn đạt việc gì !?
Cũng cố cái giá, để minh đổi trao ?!
NHÂN lành, QUẢ xấu được sao ?
Đầu năm muốn biết, nôn nao hỏi thầy.

Thầy bói nói tốt, vui ngay.
Khi thầy nói xấu, lòng này thêm lo.
Bói xong thầy có dặn dò.
Có tu tạo Phước, trời cho thoát nàn.

Bói vậy mà vẫn khoe khoang,
Nghiệp ai nấy giải, lời vàng bói chi ?,
Thầy ngồi yên đấy một khi.
Nhìn thầy tôi đoán, tâm thầy bất an.

Tết gần, chay gạo, lo toan.
Vợ con, nhờ cậy lời vàng thầy trao !?
Xuân về, tâm thức xôn xao.
Đúng mùa Lợi Khẩu, làm nao lòng người.

Bói Vậy Có Đúng Không Thầy …….

Viên An

_____________________________

Ngày Xuân Đoán Tương Lai – Xem Bói Hay Bói Thầy

Ngày Xuân đoán chuyện tương lai
Xuất hành, xem bói… biết mai sau này
Kỵ kiêng, sao cúng… vẻ bày
Mong rằng giải hạn, tai bay… vào mình

Chẳng qua đó… chỉ niềm tin
Theo nền văn hóa, đã in… nhiều đời
Làm lành lánh dữ, dạy rổi
Đức năng thắng số, nhẫn vơi… họa thời

Qủa nhân Phật dạy… người ơi
Ác làm… nhận báo. nhiều đời nào sai
Nhìn vào hiện tại… hôm nay
Biết từ qúa khứ, hay mai… sau này

Năm Châu, lịch sử… hiển bày
Ác hung bị diệt, điều hay… mãi còn
Từ bi, nguyện giữ… lòng son
Theo lời Phật dạy, để bòn… chút duyên

Phước điền hóa giải, nghiệp… tiền
Bói vin… chi rước thêm phiền, vào thân
Mấy
Thầy được sống, phong vân
Nhờ tiền quẻ, mới độ
 cần đón xuân

Đoán tương lai… chớ phân vân
Không trồng vất vả, khó phần… hoạch thu
Sự đời… nào có trơn tru
Đều theo gía trả… cớ ru nghi hoài

Qủa nhân Phật lý nào… sai

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.