Quỹ Thời Gian !

Bạn nhắc nhở:
Quỹ thời gian chúng mình không còn nhiều lắm!
Chỉ tiêu pha công sức cho chuyện tối cần,
Đừng bỏ cuộc, nỗ lực tiến về phía trước dần
Vì cái gì cũng có cái giá phải trả (1)
Nên …
phải cố gắng, dành hết tâm lực ứng khả,
Niềm vui sống đạo … không thể thiếu trong đời
Toàn bộ con đường tu tập giải thoát
….lệ thuộc một chữ duyên thôi!
Thông minh …
tận dụng cơ hội trong nghịch, thuận cảnh!
Nội tại tự thân luôn phát khởi thật dõng mãnh
Tranh thủ bằng những hoạt động điển hình
Thể hiện chính chắn cảm nghiệm tâm linh
Và bạn ơi … Dù một ngày còn lại
Tu dưỡng phạm hạnh … bổn phận quan trọng nhất!

Xin cảm tạ đã chia sẻ lời dạy Đức Phật
Pháp Ngài chứng ngộ, con đường của trí, bi
Đại viên tịch Niết Bàn lời di giáo khắc ghi
Sống xứng đáng trong Chánh pháp,,,,
… thời gian còn lại bình an và trí tuệ !!!
Viết lại chân tình bạn đạo …. rưng rưng lệ !!!

Huệ Hương

____________________
(1) Giá trị của năng lực là TRÁCH NHIỆM, của lãnh đạo là Sự CÔ ĐƠN, của lười biếng là BẤT TÀI, của Ỷ lại là HÈN KÉM .

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.