Kiếp Nhân Sinh


Kiếp Nhân Sinh -Trịnh Công Sơn -Thanh Thúy

Đã lâu rồi lăng xăng chốn trần lụy
Chợt một ngày tỉnh thức ….”thư giản đi “
Tuy yêu nhạc nhưng quyết chọn loại gì
Mượn bài ca nào vừa ý nghĩa, nhắc nhở !
Mang tính chất vạn hữu trên đời là khổ !
Đây rồi tiếng hát trầm buồn với “kiếp nhân sinh”

Toàn bộ cuộc đời ta vọng niệm đắm chìm
Rốt ráo nhân cho quả, quả lại sinh nhân tiếp nối !
Tuỳ khả năng , nhận thức khổ dưới nhiều hình thái
Đơn giản chỉ là thấy sanh tử, chia ly
Vi tế hơn, chán “ sáng vác ô đi tối vác về “
Cả một đời lận đận không làm sao thoát được!
Cơ hội nghìn năm để bòn Đức tích Phước
Nghe lời Phật dạy từ thiện hữu minh sư
Chiêm nghiệm, thay đổi cái nhìn biết suy tư
Những ô nhiễm không ngẫu nhiên mà đến !
Do tiền nghiệp tích lũy từ bao kiếp
Nay vững niềm tin bỏ ác tạo lành
Hiểu thế nào cuộc sống giống tiếng vang ( echo)
Điều mình gieo trồng sẽ được gặt hái!
Và những gì bạn cho đi sẽ được nhận lại !
Năng lực Phật pháp diệu dụng vô ngại

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.