Trí Tuệ Nhân Tạo ( Artificial Intelligence)

Thế sự đang bàn luận về trí óc nhân tạo (Chat GPT)
Giải đáp thật nhanh sau 1 phút tham vần mọi điều
Có thể tạo bài văn với 500 chữ hoặc hơn nhiều
Về một vấn đề văn chương, khoa học, tình cảm !

Trộm nghĩ ;
Có lẽ chỉ có nội giới tâm linh mình … không thể đoán?
Tất cả trình bày chỉ là hướng ngoại mà thôi
Làm sao “ BIẾT MÌNH “ là môn học cao vời
Cái học đầu tiên nhất của người trí thức !

Đầu mối khôn ngoan, tuỳ thuộc vào NGŨ LỰC (1)
Thiên tài (bộ óc tinh nhuệ) cần nhẫn nại kiên trì
Nghiền ngẫm sâu sắc, tập trung tư duy
Theo đuổi lý tưởng một cách không vội vã !

Có phải người có trình độ cao văn hoá
Cái học cần thiết nhất chính là học bản thân.
Hãy nghe Goethe (thế kỷ 18) nhắn nhủ rằng (2)
“CÁI HỌC CHẾT” là cái học không giúp ta suy nghĩ!

Ngàn xưa cổ đức còn để lại tiêu chí
“ TRI NHÂN GIẢ TRÍ , TỰ TRI GIẢ MINH “ (3)
Thẩm sâu điều cốt yếu luôn quấn quýt bên mình
“ Cái người biết thì mình không dùng được
Cái người không biết lại là điều ta cần trước” !

Huệ Hương

_________________

(1) Tín lực – Tấn lực- Niệm lực – Định lực- Tuệ lực
(2) Goethe vào thế kỷ 18 “ Cái học về con người là cái học hứng thú nhất đối với chúng ta và có lẽ là mục đích quan trọng nhất mà ta nên chú tâm đặc biệt “
(3) BIẾT NGƯỜI LÀ TRÍ -BIẾT MÌNH LÀ SÁNG

This entry was posted in Phật Giáo, Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.