Cuộc Đời Của Đức Phật (Song Ngữ – The Story Of Buddha)

MỤC LỤC

1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
3. Hoàng tử nhân đức
4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
5. Những Cung Điện Đầy Thú Vui
6. Điệu Hát Quyến Rũ
7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
11. Buổi Thiền Quán An Lạc
12.Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
13. Xuất Gia
14. Cuộc Tầm Đạo Bắt Đầu
15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
16. Tín Nữ Cúng Dường
17. Cuộc Chiến Đầu Vĩ Đại
18. Giác Ngộ
19. Thuyết Pháp Cho Ai
20. Bài Pháp Đầu Tiên
21. Nỗi Khổ Đau Của Bà Mẹ
22. Con Người Thô Lỗ
23. Những Lời Tán Dương
24. Lòng Thương Yêu Loài Vật.
25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
26. Trở Về
27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
28. Lòng Thương Bình Đẳng Đối Với Tất Cả
29. Những Ngày Cuối Cùng
30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
31. Chú Thích Của Dịch Giả

Download pdf file

Nguyên Tác: JOHNATHAN LANDAW
Người Dịch: H. T. THÍCH TRÍ CHƠN

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.