Hãy Thử Sống – Đoá Tâm Hoa Giác ngộ

Hãy thử sống …

Nhân ngày hiền mẫu…
hãy thử sống một ngày thật chậm rãi !
Thiền hành êm ả bước thật thảnh thơi
Không bận tâm điều vụn vặt réo mời
Những muộn phiền, nuối tiếc bay đi theo gió!

Tâm thái lạc quan, tích cực giữ được tuy khó
Thầm nhắc : mọi chuyện đến rồi sẽ qua đi
Luôn chánh niệm khi xúc chạm hoàn cảnh gì
Lời Phật dạy thấm từng ngày, tăng thêm chút !

Ơ hay! Có phải chính đây là chìa khoá hạnh phúc!
Chỉ cần học cách điều chỉnh tâm mình
Ông chủ của mình sâu thẳm ẩn hình
Tin rằng cứ tinh tấn ngày kia sẽ thấu ngộ!

Trộm nghe,
người có tâm thái thế nào cuộc sống biểu lộ !
Chân thành, nghiêm túc trọn vẹn sống có tình
Phẩm giá đức hạnh, bản chất tâm linh
Một phút lắng lòng, thử sống thành công hiệu quả !
Bạn ơi, mời nhau thử sống phút giây êm ả !!!

Huệ Hương


Đoá tâm hoa giác ngộ!

Chưa thuận duyên … để thường xuyên thọ bát
Tự thọ giới trong phương tiện đủ, cần
Dựa theo khoa nghi sáu thời sám hối lục căn
Mà Vua Trần Thái Tông phổ nên giai điệu tỉnh thức!

Mỗi lời kệ tâu bạch ẩn chứa quyết tâm uy lực(1)
Điển hình trích đoạn sám hối tỷ căn thôi
Khi trời về chiều, hoàng hôn phủ núi đồi
Lời nhắc nhở sẽ khiến đóa hoa tâm giác ngộ!

Nào ba đời Hùng Sư, quạt gió từ … nhắc nhở !
Vung đoạn “Ỷ thiên kiếm”
… chém sạch phiền não sanh sôi (2)
20 tuỳ phiền não có hôn trầm, tán loạn đeo mời
Phải kéo mũi quay đầu như …
” thập mục ngưu đồ ” tìm về lạc trú (3)

Nghiệp căn mũi, cần phát 12 nguyện mới đủ!
Vì vẫn còn phàm phu …
” chưa nhận được thực nghĩa sáu căn ” (4)
Muốn vướng thoát ra trói buộc
… hãy tỉnh thức sám hối sai lầm
Sáu thời ngày ngày miên mật quyết tâm …
… sẽ một ngày ứng dụng được!
Ước mong ” Đóa hoa tâm ” ngày nào đó…
sẽ nở rộ dù còn trong thế tục !

Melbourne 14/5/2023
Phật tử Huệ Hương

(1) Trong Khoa Nghi Sám Hối Tỷ căn, nghi thức đầu tiên Ngài đốt trầm hương dâng lên Tam Bảo, có bài thi kệ dâng hương, bài kệ dâng hoa, kế đến phần tâu bạch gồm những lời thiền ngữ, xưng tán ca tụng tán dương, những lời sách tấn khuyên bảo nhắc nhở. Tiếp theo là phần sám hối tỷ căn, kế tiếp là cầu nguyện khuyên mời, phát lòng tùy hỷ, hướng nguyện và hồi hướng. Tiếp đến là mười hai lời phát nguyện thâm sâu cao cả, chúng ta gắng sức ra công chuyên cần nỗ lực theo gương Ngài thực hiện, nguyện mong đạt được giác ngộ trọn thành đạo quả. Cuối cùng là bài kệ vô thường, những lời cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta tu mau kẻo trễ, sống trọn vẹn hết lòng tỉnh thức từng phút giây hiện tại, đừng chờ đợi ngày mai một khi vô thường đến, sẽ tước đoạt cuốn phăng lôi đi tất cả không chừa một ai.
( Kính xin đính kèm bên dưới )
(2) Trong ngữ lục của Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn tìm thấy như sau: “ Người học Đạo phải đầy đủ 5 Chánh Tín”
1- Tin rằng ông chủ của mình chẳng khác một thể với Chư Phật
2-Tin rằng từ vô lượng kiếp ta đã bị ngũ trần kết thành tập khí
3-Phải dùng đoạn Ỷ THIÊN KIẾM để bức bách đoạn trừ phiền não
4-Phải tin rằng nếu công phu tinh chuyên, chắc chắn một ngày sẽ thấu ngộ
5-Phải tin rằng SINH TỬ VÔ THƯỜNG chẳng phải là việc nhỏ
(3) 10 bức tranh chăn trâu của Thiền tông (1-Tìm Trâu, 2-Thấy dấu, 3-Thấy trâu, 4-Được Trâu, 5- Chăn trâu, 6-Cỡi trâu về nhà, 7- Quên trâu còn Người, 8-Người, Trâu đều quên, 9-Trở về nguồn cội, 10- Thỏng tay vào chợ )
(4) MỘT NGÀY SỐNG TRONG CHÁNH PHÁP HƠN 100 NĂM TÁC Ý MÊ MỜ
Trộm học về sự chi phối của Lục Căn từ lời các minh sư:
“ Hãy cứ soi sáng chính mình càng nhiều càng tốt để một lúc nào đó sẽ biết cái gì chi phối lục căn.Chính bản ngã chi phối lục căn và đứng sau bản ngã , luôn chi phối bản ngã chính là NGHIỆP và NGHIỆP lại bị VÔ MINH tác động”

Bản dịch về Sám hối Tỷ căn của HT. Thích Thanh Từ

KỆ DÂNG HƯƠNG
Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức,
Chiên-đàn, vườn tuệ đã vun trồng,
Đao giới vót thành hình non thẳm,
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.

KỆ DÂNG HOA
Tâm địa mở ra, hoa nở rộn,
Trời có mưa hoa, vẫn kém thơm.
Cành cành đóa đóa dâng cúng Phật,
Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi.

HIẾN DÂNG HƯƠNG HOA RỒI BẠCH

Nguyện mây hương hoa này, khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn Pháp chư Bồ-tát, vô lượng chúng Thanh văn và tất cả Thánh Hiền; vừa rời đài Quang minh, qua cõi nước vô biên trong vô biên cõi Phật, nhận dùng làm Phật sự, xông khắp các chúng sanh, đều phát tâm Bồ-đề.
Cúng dường rồi, chí tâm qui mạng lễ mười phương Vô thượng Tam Bảo.
(một lạy)

TÂU BẠCH
(Lại niệm hương quì bạch)

Kính bạch: Mười phương Đại Giác, ba đời Hùng Sư. Vung kiếm tuệ ở rừng tà, quạt gió từ vào nhà lửa. Trộm nghe: ráng đỏ phủ đầu non, mặt trời vừa gác núi. Đầu thành giọng ốc thổi buồn thiu, chày nện ngoài rèm nghe ảm đạm. Thuyền chài quay lại bến cất tiếng hát chiều, chim bay trở về rừng nhẹ nhàng vỗ cánh. Phờ phạc đàn cò đậu bãi cát; tiêu sơ bờ liễu dế ngâm sầu. Đồng ruộng lập lòe vài đóm lửa, trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm. Cửa phên hờ khép gà vào chuồng; đèn lửa chưa lên trâu lại ngõ. Lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn; thuyền về chèo gấp nhanh tợ thoi đưa. Thương thay kẻ mê lại vào đường tối. Ngày sáng trưng còn chẳng biết lối đi, đêm càng tối lối về nhà quên bẵng. Nhóm kia như người không đủ mắt, cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường.
Các Phật tử! Phải nhớ vô thường nhanh chóng, chớ tham phù thế xa hoa. Cần kíp kéo mũi xoay đầu, chớ để buông tâm phóng chạy. Mỗi người soi sáng bên trong, không cho theo cảnh tìm ngoài. Nếu là tri âm, hãy mau tiến bước.
Đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ mặt trời lặn.
(Lễ Tam Bảo một lạy)

SÁM HỐI TỘI CĂN MŨI
Chí tâm sám hối,
Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay,
Bỏ mất bản tâm, không theo chánh đạo.
Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm,
Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN MŨI LÀ:
Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào;
Chẳng thích chân hương, năm phần thanh tịnh.
Lan xông xạ ướp, chỉ thích tìm tòi;
Giới định hương huân, chưa từng để mũi.
Trầm đàn thiêu đốt, đặt trước Phật đài;
Nghển cổ hít hơi, trộm hương phẩy khói.
Theo dõi hương trần, Long thần chẳng nể;
Chỉ thích mùi xằng, trọn không chán mỏi.
Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng lìa;
Cây giác hoa tâm, xây đi không đoái.
Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau;
Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt.
Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi;
Mê mãi không thôi, như lợn nằm ổ.
Hoặc chảy nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng;
Bôi cột quẹt thềm, làm nhơ đất sạch.
Hoặc say nằm ngủ, điện Phật phòng Tăng;
Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng.
Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm;
Không biết không hay, đều do nghiệp mũi.
Những tội như thế, vô lượng vô biên;
Sau khi mạng chung, đọa ba đường khổ.
Trải nghìn muôn kiếp, mới được làm người;
Dù được làm người, quả báo bệnh mũi.
Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ;
Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.
(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM KHUYẾN THỈNH
Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật,
Và chư Bồ-tát Thánh Hiền Tăng.
Mở rộng tâm từ bi vô lượng,
Đồng độ chúng sanh lên bờ kia (giác).
(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM TÙY HỈ
Nay con theo Phật sanh hoan hỉ,
Hôm sớm kính thành sám lỗi lầm.
Thềm thang thập địa nguyện sớm lên,
Bồ-đề chân tâm không lui sụt.
(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG
Chúng con hồi tâm về Thánh chúng,
Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn.
Nguyện đem công đức đến quần sanh,
Nương thắng nhân này thành Chánh giác.
(Lễ Tam Bảo một lạy)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện ra hết tà khí loạn,
Hai nguyện nhận vào tuệ hương huân,
Ba nguyện đóng thành cửa vô lậu,
Bốn nguyện ho tan trần hữu duyên.
Năm nguyện lôi về đường Tam Bảo,
Sáu nguyện ngáp nát xóm tứ sanh,
Bảy nguyện thở trừ chướng phiền não,
Tám nguyện ngửi được hoa giác tươi.
Chín nguyện thường thông giống các pháp,
Mười nguyện hằng lấp nhân ngũ tân,
Mười một nguyện kéo về dạo biển tánh,
Mười hai nguyện lôi ra khỏi bến mê.
(Lễ Tam Bảo một lạy)

KỆ VÔ THƯỜNG THỜI NÀY
Cảnh giục trời gác núi,
Tấc bóng có tiếc chăng?
Chỉ chạy theo ý ngựa,
Tâm khỉ chịu dừng đâu?
Mặt trời mọc rồi lặn,
Thân nổi trở lại chìm.
Già đến ngu cùng trí,
Chết đi xưa và nay.
Chẳng khỏi vô thường đến,
Hạn lớn tránh được nào?
Mỗi nên đi đường chánh,
Chớ để vào nẻo tà.

KỆ KHUYÊN CHÚNG BUỔI HOÀNG HÔN
Cảnh giục nương dâu tối,
Non tây ô lặn rồi.
Ngày giờ đâu dừng mãi,
Già bệnh dễ kề người.
Chết đến ai hay giữ,
Hạn lại sao cấm ngăn.
Mọi người nên để mắt,
Hôn tán chớ vương tâm.

KỆ TÁM KHỔ
Sanh đến thành người thân khổ nhọc,
Già sang lụ khụ ý mê mờ,
Bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn,
Chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi.
Ân ái xa lìa buồn khó tả,
Oán thù gặp lại giận không cùng,
Ngàn cầu chẳng được thêm phiền não,
Năm ấm tranh nhau đấu sức hùng.
(Lễ Tam Bảo ba lạy)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.